dijous, 18 de novembre de 2010

Els joves, la salut i l'alimentació
Avui dia la salut i l'alimentació dels joves és un aspecte molt important de la vida, ja que el cos humà no és un joguet i si no es cuida, pot patir greus malalties i, en casos extrems, la mort.
Alguns joves no controlen la seua alimentació, i a causa d'això tenen una salut preocupant. Els trastorns alimentaris que sofreixen els joves poden provocar malalties com l'obesitat o la bulímia i l'anorèxia. L'alimentació és un procés diari necessari per sobreviure. Una sobredosi d'aliments amb un índex, baix o alt, de greix pot comportar malalties com les que hem vist abans.
Nosaltres pensem que mantenir una dieta sana i equilibrada no és tan difícil, i molts joves amb aquestes malalties ni ho intenten.