divendres, 15 de març de 2013

Les corrides taurines d'Alfara de Carles s'obren camí entre els partits polítics catalans, ja formacions com el PSC, el PP i ERC no tenen inconvenient en plantejar-se una modificació legal per a atraure molts turistes.
Tot i això, formacions animalistes estan encontra d'aquest reclam turístic. Però la Conselleria d'agricultura i l 'ERC admetria aquesta reforma si en tot cas l'animal no demostra ningun tipus de patiment i no és utilitzat com a objecte de burla. Jo crec que és un bon reclam turístic que es podria practicar si es respecta l'animal. 

Josep Roca Cid